Sdružení zpracovatelů autovraků

Home > Sdružení zpracovatelů autovraků

Sdružení zpracovatelů autovraků

Sdružení zpracovatelů autovraků působí na české scéně zpracování autovraků od roku 2006. Sdružení vzniklo na základě dohody zpracovatelů, kteří v té době měli uzavřenou smlouvu na zpracování vozidel ŠKODA. K těmto zpracovatelům se přidalo několik dalších, kteří měli řádně uzavřené smlouvy s jinými výrobci a akreditovanými zástupci vozidel.

Sdružení vzniklo z důvodu rozvíjejícího se odvětví zpracování autovraků v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se začaly ze strany České republiky tvořit zákony a vyhlášky k tomuto odvětví, měli členové sdružení zájem podílet se na tvorbě a připomínkování uvedených norem. Od vzniku se sdružení podařilo v některých zákonných normách prosadit své názory, ale v některých bylo i neúspěšné.

V současné době je sdružení zapojeno do tvorby nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Předpokládáme, že budeme i nadále oslovování ze strany státních orgánů, a to jak k tvorbě nového informačního systému, k tvorbě nové vyhlášky týkající se zpracování autovraků i v souvislosti se zákonnými normami, které jsou v gesci Ministerstva dopravy.

Zpracovatelská kapacita sdružení je přes 60 tisíc autovraků za 1 rok, což je cca 1/2 zpracovávaných autovraků v ČR za 1 rok.